Ceptics USA to Schuko Germany, France, Russia Travel Adapter Plug - Type E/F (3 Pack) - Dual Inputs - Ultra Compact
Amazon Offer
$9.08
$0.59 tax, free shipping

Ceptics USA to Schuko Germany, France, Russia Travel Adapter Plug - Type E/F (3 Pack) - Dual Inputs - Ultra Compact

(1,528)
Item Weight: 10.4 ounces Item model number: CT-9

Product Variations

Base Price: $9.08

$8.49 + $0.59 tax + free 2 day shipping

Recommendation $9.08

$8.49 +

$0.59 tax +

free shipping

×

3 Other Offers

Filter: New
Sort By: Estimated Total
×

Top Alternatives 15

The product you’re viewing received 4% of the views and none of the orders versus these alternatives.

Ceptics USA to Schuko Germany, France, Russia Travel Adapter Plug - Type E/F (3 Pack) - Dual Inputs - Ultra Compact
(1,528)

$8.49

Recent Views
4%
Recent Orders
0%
First avail.
Jan 2017

YouTube Reviews 2

1:04

Nxënësit dhe mësuesit gëzojnë të drejtën e privatësisë

Komisioneri KDIMDP 4 years ago 2k views
0:51

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Komisioneri KDIMDP 5 years ago 1k views